Fotografie a básne

2013-2017

Výber z tvorby z r. 2013 - 2017.Link - facebook 4PlatM Books

Ak chcete obraz vidieť osobne, ozvite sa autorovi.