Advokátska kancelária

bola založená advokátom JUDr. Petrom Bizubom v roku 1992 po obdržaní licencie č. 3907 od Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti realizuje JUDr.Peter Bizub, výkon činnosti advokácie v spoločnosti BB Consensus,s.r.o., kde je jej konateľom a spoločníkom. Viac informácií nájdete na www.bbconsensus.sk.

Mediátor

JUDr. Peter Bizub je zároveň mediátorom a členom Asociácie Mediátorov Slovenska, č.lic.20 vydanej Ministerstvom spravodlivosti SR, Ing.Anna Bizubová - mediátor má č.licencie 11. Mediácia je modernou a obľúbenou alternatívou k finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu.

zobraziť viac

Kihy a obrazy

Knihy a obrazy JUDr. Peter Bizub: odkaz na môj facebook, príp. v časti "Knihy", resp. "Obrazy".